Regulament Concurs „TikTokWithSense”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”TikTokWithSense” (denumit in continuare„Concursul”) este CAHM Europe SA, cu sediul in Sat Paulestii Noi, Str. Veche 2 Bl. C1 Et. 1, Prahova, Romania, cod fiscal RO31047844, numar inregistrare registrul comertului J29/1945/2012, telefon 0730999900.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 13 Februarie – 12 Mai 2023 pe pagina de TikTok Sense Cosmetics, https://www.tiktok.com 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de TikTok, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://www.tiktok.com/en/ .

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe paginile Sense Cosmetics de TikTok si Instagram. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 12 Februarie 2023 – 12 Mai 2023 ora 12:00 pm, astfel:

1. Intra pe pagina @sense_cosmetics pe TikTok

2. Devine fan al paginii mai sus mentionate (prin “follow”) 

4. Da share postarii concursului, impreuna cu un tag paginii Sense Cosmetics (@SenseCosmeticsRo) 

Teremenul limita de inscriere pentru parcursul celor 3 luni este: 13 Martie 2023 ora 12:00 pm, 13 Aprilie 2023 12:00 pm si 12 Mai 2023 12:00 pm. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Valoarea totala a premiilor este de 4780 lei (TVA Inclus)

  • Locul 1 – 500 de lei (timp de 3 luni)
  • Locul 2 – 200 de lei (timp de 3 luni)
  • Locul 3 – 100 de lei (timp de 3 luni)
  • Premiul cel mare – 500 euro – 2470 lei (curs BNR DIN 30 Ianuarie 2023) 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat de un juriu compus din 3 reprezentanti ai Organizatorului. Toti

participantii la concursul ”TikTokWithSense” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe TikTok li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 15 Mai 2023 dupa incheierea jurizarii, printr-o postare pe paginile de Instagram si de TikTok Sense Cosmetics in care va fi anuntat castigatorul premiului cel mare de 500 euro. 

Premiile aferente locurilor 1, 2 si 3 vor fi anuntate timp de 3 luni astfel: la data de 13 Martie 2023 se vor anunta castigatorii pentru prima luna din concurs, la data de 13 Aprilie 2023 se vor anunta castigatorii pentru a doua luna din concurs si la data de 12 Mai se vor anunta castigatorii pentru a 3 a luna din concurs. Premiile vor fi trimise la maxim 48 de h lucratoare de la anuntarea castigatorilor. 

In cazul in care castigatorul nu trimite in 48 de ore datele personale necesare pentru primirea premiului prin mesaj privat pe paginile de TikTok sau Instagram Sense Cosmetics, Oragnizatorul va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive independente de el.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca

urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe platforma TikTok. 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 12 Mai 2023, ora 12:00 pm si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila

derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul sense.ro

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe paginile de social media ale Organizatorului (pe Facebook – https://www.facebook.com/sensecosmeticsro/ sau pe Instagram – https://www.instagram.com/sense_cosmeticsro/ ) 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile

acordate Participantilor castigatori ai Concursului.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre CAHM Europe SA si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Marketing CAHM